Начало » Европейско законодателство в областта на концентрациите

Европейско законодателство в областта на концентрациите

Регламенти

Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО). OВ L 24, 29.1.2004, p. 1–22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0139 

Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола върху концентрациите между предприятията ОВ L 133 , 30.4.2004, p. 1–39 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0802 

Известия и насоки на Европейската комисия
Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията съгласно Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия ОВ C 95, 16.4.2008, p. 1–48 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52008XC0416(08)

Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета OB C 366, 14.12.2013г., стр. 5—9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52013XC1214%2802%29 

Насоки за оценяването на нехоризонтални сливания, извършвано съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия OB C 265, 18.10.2008г., стр. 6—25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52008XC1018%2803%29 

Насоки относно оценката на хоризонталните сливания съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (2004/С 31/03) OB C 31, 5.2.2004г., стр. 5—18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52004XC0205%2802%29 

Известие на Комисията относно приемливите средства за защита съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета и Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията OB C 267, 22.10.2008г., стр. 1—27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52008XC1022%2801%29 

Известие на Комисията относно ограниченията, пряко свързани и необходими за концентрациите (2005/C 56/03). OB C 56, 5.3.2005г., стр. 24—31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52005XC0305%2802%29 

 

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам