Начало » Конкурентно право на ЕС

Конкурентно право на ЕС

Конкурентното право на Европейския съюз (ЕС) охранява конкуренцията между доставчици на продукти, за да осигури на потребителите богат избор и високо качество при възможно най-ниски цени. За тази цел конкурентното право на ЕС забранява или предотвратява действия на предприятия или мерки на държавите членки, които нарушават конкуренцията.
Охраняване на конкуренцията не означава задължително защита на конкретни конкуренти или на техните интереси, а охраняване на ефективен процес на съревнование между предприятията. Това понякога означава, че дадени предприятия, които не са конкурентоспособни в предоставянето на даден продукт по отношение на цена, качество или разнообразие, трябва да напуснат пазара и тяхното място да бъде заето от по-успешни конкуренти. В това се крие и необходимостта от конкуренция на пазара: непрестанният натиск, на който взаимно се подлагат пазарните участници, ги кара да развиват и подобряват своята дейност. В противен случай биха били принудени да затворят врати.
Конкурентните правила имат широко приложно поле, защото се прилагат спрямо всяко предприятие. Предприятие е всеки, който предлага стоки или услуги на пазара. Дори и в сектори на икономиката, в които пазарите са предмет на регулация, конкурентното право допълва регулаторната рамка ( например енергетика, транспорт, телекомуникации и др). В някои случаи обаче пазарните условия не биха осигурили доставянето на услуги, които са жизнено необходими за обществото, или не биха осигурили доставянето им на всеки, който има нужда от тях, на достъпни цени (например предоставяне на определени социални услуги, спешна медицинска помощ, транспорт в отдалечените райони и др).
В такива случаи намеса на държавата чрез налагане на мярка, която ограничава конкуренцията, може да бъде наложителна. Също така в определени случаи държавата може да окаже въздействие на пазара, като предостави помощ.
Конкурентното право може условно да се раздели на три дяла – антитръст правила (вж. антитръст), правила относно концентрации (вж. концентрации) и правила относно държавни помощи (вж. държавни помощи).

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам