Начало » Направи дарение

Направи дарение

Българско сдружение по конкурентно право с благодарност приема финансова подкрепа от физически или юридически лица, подкрепящи неговите цели и дейност.

Уважаваме правото на анонимност на дарението при суми под 1000 (хиляда) лева. Ако желаете да дарите по-голяма сума, Ви молим предварително да се свържете с Управителния Съвет на имейл: info@bgcomplaw.eu, като  посочите имената си и начин за обратна връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail).  Информацията относно личните Ви данни  ще остане строго поверителна!

Отказ от приемане на дарения

Сдружението си запазва правото да откаже приемането на дарения, ако:

  • са направени под неприемливи условия или условия, противоречащи на целите и разпоредбите на Устава, на нормите на действащото българско законодателство, на правилата на морала и добрите нрави;
  • дарителят не може да установи техния законен произход;
  • начинът на изразходване на дарението, посочен от дарителя, излиза извън обхвата на дейността на сдружението или изисква поведение, противоречащо на заложените в Устава му ценности;

Данъчни облекчения

Освен морално удовлетворение, Вашето дарение би Ви донесло и следните данъчни облекчения:

  • Ако сте юридическо лице, направеното дарение ще бъде признато за счетоводен разход в размер на до 10% от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводна печалба) – чл. 31, ал. 1 т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
  • Ако сте физическо лице – направеното дарение ще бъде приспаднато от годишната данъчна основа в размер на до 5% – чл. 22, ал. 1 б. „л“ ЗДФЛ;

Банкова сметка за дарения

Българско сдружение по конкурентно право
Банка ДСК

IBAN: BG51 STSA 9300 0029 6758 37

BIC: STSABGSF

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам