Начало » Национални разпоредби

Национални разпоредби

 

1. Конституция на Република България
https://www.constcourt.bg/bg/legal-info-92

2. Закони

 • Закон за защита на конкуренцията

https://www.cpc.bg/legislation?tag=4px1j9vqv2gvy2wcwz18kkbb5y

 

 • Административнопроцесуален кодекс

http://www.sac.government.bg/pages/bg/APK

 

 • Граждански процесуален кодекс

http://www.sac.government.bg/pages/bg/GPK

3. Подзаконови нормативни актове 

 • Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=1

 

 • Правила за споразуменията с незначителен ефект върху конкуренцията (de minimis)

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=1

 

 • Решение за  групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1  от Закона за защита на конкуренцията  на някои категории споразумения,  решения и съгласувани практики

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=1

 

 • Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=2

 

 • Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=2

 

 • Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=2

 

 • Правила за осъществяване на преднотификационни контакти относно контрола върху концентрациите между предприятия

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=2

 

 • Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=2

 

 • Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=2

 

 • Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна

https://www.cpc.bg/legislation?tag=466k0j97ycebmtesa7h57j29x9&page=1

 

 • Правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, и на лицата, чиято самоличност се иска да бъде запазена в тайна в производства за установяване на нарушения по Глава седма „б“ от ЗЗК

https://www.cpc.bg/media/legislation/By-Laws/KZK22.pdf

 

 • Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията

https://www.cpc.bg/media/legislation/By-Laws/tarifi.pdf

4. Насоки на Комисията за защита на конкуренцията

 • Насоки относно обмена на информация между конкуренти

https://www.cpc.bg/legislation?tag=4ves471s4m9ads70r8f1kv7f4d

 

 • Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки

https://www.cpc.bg/legislation?tag=4ves471s4m9ads70r8f1kv7f4d

 

 • Насоки относно корпоративните програми за съответствие с правилата на конкуренцията

https://www.cpc.bg/legislation?tag=4ves471s4m9ads70r8f1kv7f4d

 

 • Насоки за оценка за съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренция

https://www.cpc.bg/legislation?tag=4ves471s4m9ads70r8f1kv7f4d

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам