Начало » Одобряване или забрана на концентрациите

Одобряване или забрана на концентрациите

При оценката на предложените концентрации органите по защита на конкуренцията както на национално, така и на европейско ниво разглеждат дали може да се очаква тези операции значително да възпрепятстват ефективната конкуренция. Ако дадената концентрация няма такова негативно влияние, то тя бива безусловно одобрена. Ако обаче, нотифицираната операция води до възпрепятстване на ефективната конкуренция (като например когато води до създаване или засилване на господстващо положение) и ако концентриращите се предприятия не са представили подходящи мерки, които да могат да предотвратят или ограничат негативните ефекти, то тази операция следва да бъде забранена като несъвместима с вътрешния пазар. За да може да бъде оценен ефектът на всяка една концентрация върху пазара, органът по защита на конкуренцията следва да направи задълбочен икономически анализ на ефектите от сливането, вливането, съвместното предприятие или придобиването на контрол, а не да се ограничи до формално юридически белези.

При извършване на оценката Комисията взема предвид структурата на всички засегнати пазари и на действителната или потенциалната конкуренция между предприятията, положението на пазара на засегнатите предприятия и тяхната икономическа и финансова сила, както и съществуващите алтернативи, които имат на разположение доставчиците и потребителите.

Когато Комисията установи, че дадена концентрация е била вече извършена и че е била обявена за несъвместима с вътрешния пазар тя може да изиска от засегнатите предприятия да развалят концентрацията, така че да бъде възстановено положението преди извършване на концентрацията. Решенията на Комисията могат да бъдат обжалвани пред Съда на Европейския съюз.

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам