Начало » Одобряване с поемане на ангажименти

Одобряване с поемане на ангажименти

Повечето концентрации, които повдигат притеснения за потенциални негативни ефекти върху конкуренцията, биват все пак одобрявани след поемането от страна на предприятията на определени ангажименти. В хода на производството по оценка на концентрацията предприятията имат възможността да предложат на органа определени мерки (ангажименти), които имат за цел да коригират или компенсират потенциалните негативни ефекти от концентрацията. Тези ангажименти могат да бъдат както структурни, така и поведенчески. Така например предприятията могат да поемат ангажимент пред органа по конкуренцията да продадат обособена част от концентрираното предприятие или да предоставят лицензии за технология, която те притежават на техен пряк конкурент. Ако след внимателен анализ от страна на органа по защита на конкуренцията може да бъде направено обосновано заключение, че предложените мерки са от естеството да запазят или възстановят конкуренцията на пазара, като по този начин ще защитят интересите на потребителите, то дадената концентрация следва да бъде допусната, но при условие, че предприятията изпълняват поетите от тях ангажименти. Неизпълнението на поетите ангажименти води до налагането на санкции.

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам