Начало » Отношения между Европейската комисия и органите по конкуренция на държавите членки

Отношения между Европейската комисия и органите по конкуренция на държавите членки

Европейската комисия (EК) и националните органи по конкуренция (НОК) заедно формират мрежа от органи, които прилагат членове 101 и 102 ДФЕС в тясно сътрудничество. Европейската мрежа по конкуренцията е форум за дискусия и взаимопомощ при прилагането на конкурентните правила и налагането на политиката на конкуренция.

Принципите, на които се основава разпределението на работата между отделните НОК и EК по казуси, в които прилагането на  чл.101 и чл.102 ДФЕС е задължително, са изложени в Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция (2004/C 101/03). Паралелните действия на два или повече НОК могат да са подходящи, когато дадено споразумение или практика засягат значително конкуренцията основно в рамките на техните територии, а действието само на един НОК би било недостатъчно, за да наложи  прекратяване на нарушението изцяло и/или да го санкционира адекватно. ЕК  на свой ред е в особено добра позиция да разследва случаите, в които споразумения или практики засягат конкуренцията в повече от три държави-членки.

НОК автоматично се освобождават от своите правомощия да разследват, когато ЕК  образува свое производство със същия предмет и обхват. Когато даден  НОК  вече е предприел действия,  а ЕК възнамерява да образува производство, тя се допитва до него.

Когато даден  НОК вече разследва по своя инициатива или въз основа на жалба дадено споразумение или практика, друг НОК може само на това основание да отхвърли жалба, подадена до него, срещу същото споразумение или практика.

За целите на прилагането на чл.101 и чл.102 ДФЕС ЕК и НОК разполагат с правомощието взаимно да си предоставят и да използват като доказателство всякакви данни от фактическо или правно естество, включително и поверителна информация.

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам