Начало » Приложно поле на правния режим на концентрациите в ЕС

Приложно поле на правния режим на концентрациите в ЕС

Правилата на ЕС за контрол върху концентрациите се прилагат по отношение на всички операции, водещи до трайна промяна в контрола на поне едно от участващите предприятия, независимо къде по света се намира седалището, основното място на дейност или административния център на предприятията. Европейският законодател е предприел подобен подход поради факта, че дори концентрации между предприятия, установени извън Европейския съюз, могат да окажат влияние върху структурата и функционирането на пазара в рамките на Съюза. От тази гледна точка ключово за определяне приложното поле на правния режим на концентрациите е годишният оборот, който реализират предприятията, участващи в операцията. Ако годишният оборот на предприятията надвишава определени прагове по отношение на световните и европейските им продажби, предложената концентрация трябва да бъде нотифицирана до Европейската комисия. Ако операцията не надвишава посочените прагове, то следва националните органи по защита на конкуренцията на държавите членки на ЕС да разгледат концентрацията в светлината на приложимите национални правила за контрол на подобен вид операции (чл. 22 ЗЗК).

Съгласно член 22 от Регламент 139/2004 Европейската комисия може също така да разглежда концентрации, които са отнесени до нея от националните органи по конкуренцията на държавите членки на ЕС. Това става въз основа на искане от националния орган по конкуренция на държава членка на ЕС. При определени обстоятелства Европейската комисия може също да отнесе случай до националния орган по конкуренцията на държава членка на ЕС.

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам