Начало » Стани член на сдружението

Стани член на сдружението

Сдружението има пълноправни членове (с право на глас в Общото Събрание) и асоциирани членове (без право на глас в Общото събрание).

Пълноправен член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо лица, което:

  • не е търговец по смисъла на Търговския закон;
  • приеме Устава на Сдружението;
  • участва активно за постигане на неговите цели, в това число като съдейства за определянето на основните насоки и приоритети в програмите за работа.

Асоцииран член на Сдружението може да бъдe всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо лице, което не отговаря на изискванията за пълноправно членство или желае да отложи включването си като пълноправен член, както и всяко юридическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон. Асоциираните членове са ангажирани с целите на Сдружението и чрез участието си в него подпомагат тяхното постигане и популяризиране. Асоциираните членове могат да вземат участие в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Кандидатът, който желае да стане пълноправен или асоцииран член на Сдружението, подава мотивирана писмена молба до Управителния съвет на имейл адрес  info@bgcomplaw.eu, придружена с автобиография (за кандидатите – физически лица) или с кратко представяне на структурата, целите и основните аспекти от дейността им за изминалите 2 години (за кандидатите – юридически лица).

Членовете на Сдружението физически лица дължат годишен членски внос в размер на 150 (сто и петдесет) лева, а юридическите лица в размер на 300 (триста) лева, платими на следната банкова сметка:

Българско сдружение по конкурентно право
Банка ДСК

IBAN: BG51 STSA 9300 0029 6758 37

BIC: STSABGSF

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам