Българско сдружение по конкурентно право

БСКП обявява първо издание на конкурс за есе

309 309 people viewed this event.

Имаме удоволствието да обявим първото издание на ежегодния конкурс за есе на БСКП, предназначен да насърчи изследователските способности и критичното мислене сред студентите и докторантите, интересуващи се от материята на българското и европейското конкурентно право. Като организация, стремяща се да подкрепи и обогати диалога относно конкурентноправни теми в България, БКСП се ангажира да насърчава високи академични постижения и да предоставя платформа за изява на млади таланти в тази сфера.

В този дух тазгодишният конкурс е под надслов „Съвременни предизвикателства пред прилагането на конкурентното право“.  Участниците могат да избират от следните подтеми:

1. Защита на конкуренцията на цифрови пазари: ползи и предизвикателства при паралелно прилагане на Акта за цифровите пазари и Член 102 ДФЕС

2. Трябва ли Европейската комисия да може да оценява концентрации, които нямат европейско измерение по смисъла на член 1 от Регламент (ЕО) № 139/2004 ?

3. Частното прилагане на правилата за защита на конкуренцията в България

Участниците се насърчават да изследват избраната тема от различни гледни точки, като например през призмата на икономически анализ на правото (Law&Economics) или друг интердисциплинарен подход. Стриктно правни анализи са също допустими.

Конкурсът е отворен за всички студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение в български и чуждестранни висши учебни заведения, без възрастова граница. Вярваме, че този приобщаващ подход ще насърчи активно участие от голям брой таланти, обогатявайки дискусията по горепосочените теми и  допринасяйки за по-задълбоченото им разбиране.

Допълнителни подробности за конкурса:

Краен срок за подаване на есе: 30 септември 2024, 23:59ч.

Брой думи: есето трябва да наброява най-малко 5000 думи, но не е по-дълго от 7000 думи.

Указания за изпращане: есето трябва да бъде изпратено на специално създадена електронна поща (essay@bgcomplaw.eu) не по-късно от горепосочената дата. Есето следва да се изпрати на български език в две версии във формат Word – една анонимна и една с пълната информация за автора * (три имена, курс, университет).

Критерии за оценка: специално сформиран научен комитет от експерти ще оценят есетата въз основа на следните критерии: 1) разбиране/владеене на материята; 2) анализ на конкретния проблем; 3) оригиналност на заключенията; 4) стилова и езикова издържаност.

Награди:

I място: едномесечен стаж по конкурентно право в адвокатска кантора в гр. София; презентация на есето на годишната конференция през м.декември 2024г.;

I, II и III място: публикация на есето на сайта на сдружението (www.bgcomplaw.eu) и книга с послание от председателя на БСКП;

Надяваме се на висок интерес и с нетърпение очакваме вашите есета, допринасящи за развитието на академичния диалог в областта на конкурентното право!

*С изпращане на есе лицето се съгласява с политиката на сайта на сдружението за събиране, обработване и съхранение на лични данни.

Additional Details

Материали -

За да се регистрирате за това събитие изпратете своите данни на essay@bgcomplaw.eu

Регистрирайте се чрез webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Дата и час

2024-04-22 to
2024-09-30 @ 23:59
 

Крайна дата за регистрация

2024-09-30
 

Местоположение

Share With Friends

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам