Национален институт на правосъдието, Българско сдружение по конкурентно право

Обучение съвместно с Национален институт на правосъдието: „Актуални въпроси на европейското право на конкуренция и значението им за българския правов ред“

629 629 people viewed this event.

На 28 март 2024 г. Националният институт на правосъдието съвместно с Българското сдружение по конкурентно право организират обучение на тема “Актуални въпроси на европейското право на конкуренция и значението им за българския правов ред”, с лектори д-р Екатерина Русева, адв. Цветелина Георгиева и доц. д-р Иван Стойнев (членове на Българското сдружение по конкурентно право).

Обучението ще бъде разделено в две части.

I. Първата част е посветена на „Определяне на минимални размери на адвокатски възнаграждения от съсловна организация на адвокати в държава членка: правни последици и отговорност съгласно практиката на Съда на Европейския съюз

Обучението ще предложи задълбочен анализ на решението на СЕС по дело C-438/22 Em akaunt и на предхождащата го съдебна практика. В контекста на този анализ ще бъдат разгледани определянето на минимални цени за услуги като вид ограничение на конкуренцията по своята цел и ще се изяснят факторите, които се вземат предвид при преценката на това дали дадена практика представлява нарушение на конкуренцията по своята цел или по своя резултат. Ще се обсъди и най-новата съдебна практика, според която ограничения на конкуренцията по цел  не могат да бъдат оправдани на основание, че преследват легитимни цели. Ще се изясни кога професионални организации, като тази на адвокатите в България, представляват сдружение на предприятия и като такива попадат в обхвата на правилата за конкуренция. Специално внимание ще се отдели на това кога държавата е отговорна за нарушения на конкуренцията, извършени  от предприятия, кога отговорността на държавата освобождава предприятията от тяхната отговорност и кога отговорността е споделена между държавата и предприятията. Ще се дискутира какво могат да направят страните и какви са задълженията на националния съдия, когато в хода на гражданско или административно производство се установи наличие на нарушение на конкуренцията или на национална разпоредба, която противоречи на правото на конкуренция.
Препоръчително е участниците в обучението да бъдат предварително запознати с решение от 19 февруари 2002г. по дело C-309/99 Wouters and Others, EU:C:2002:98, решение от 27 ноември 2017г. по съединени дела C‑427/16 и C‑428/16 ЧЕЗ Електро България АД, EU:C:2017:890 и решение от 21 декември 2023 г. по дело C333/21 European Superleague Company C333/21, EU:C:2023:1011.

Лектори в първата част са д-р Екатерина Русева и доц. д-р Иван Стойнев.

II. Втората част е посветена на „Прилагането на законодателството за държавната помощ от националните съдилища„.

Във втората част от обучението участниците ще бъдат запознати със средствата за опазване на конкуренцията от държавна намеса и по специално с приноса на националните съдилища за функционирането на системата за контрол на държавните помощи. Ще бъдат разгледани принципите за прилагане на правилата за държавни помощи на
национално равнище и последствията, произтичащи от тях, като например предотвратяване на изплащане на неправомерна помощ, цел и обхват на събирането на помощта, възстановяване на лихва. Ще бъде обърнато внимание на правомощията и задълженията на националния съд относно определени категории държавни помощи,
обявени от ЕК за съвместими с вътрешния пазар чрез регламент, приет въз основа на член 108 параграф 4 от ДФЕС. Участниците ще бъдат запознати с ролята на националните съдилища при прилагането на отрицателни решения на Комисията за нареждане на възстановяване на държавна помощ, както и с механизмите за сътрудничество между националните съдилища и Комисията, както и между националните съдиища и СЕС. В рамките на втората част от обучението ще бъдат разгледани релеваните разподедби от вторичното право на ЕС и насоките на Комисията в областа на държавните помощи, както и съдебната практика на СЕС.

Лектори във втората част са адв.Цветелина Георгиева и доц. д-р Иван Стойнев

Желаещите да вземат участие в обучението следва да подадат заявка в срок до 20.03.2024 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес www.isupo.nij.bg

Лице за контакт: Диляна Петровска, старши експерт, сл. тел: 02 9359 007, ел. поща: d.petrovska@nij.bg

Виж снимки от обучението в Галерия

Additional Details

Материали -

Event registration closed.
 

Дата и час

2024-03-28 @ 09:00 to
2024-03-28 @ 17:30
 

Крайна дата за регистрация

2024-03-20

Share With Friends

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам