Начало » За нас » Членство в сдружението

Членство в сдружението

Сдружението се състои от две групи членове: пълноправни (с право на глас в Общото събрание) и асоциирани (с право на съвещателен глас в Общото събрание).

Пълноправен член на Сдружението може да бъде само физическо лице (българско или чуждестранно), което отговаря на следните условия:

  • не е търговец по смисъла на Търговския закон;
  • приемa Устава на Сдружението;
  • активно участва за постигане на целите на Сдружението, в това число в определяне на приоритетите му и в програмите за работа;

Асоцииран член на Сдружението може да бъдe:

всяко  физическо лице (българско или чуждестранно), което не отговаря на изискванията за пълноправно членство или желае да отложи включването си като пълноправен член както и
всяко юридическо лице, което не е  търговец по смисъла на Търговския закон; Асоциираните членове са ангажирани с целите на Сдружението и подпомагат тяхното постигане и популяризиране. Те могат да вземат участие в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Ред за придобиване на членство:
Всяко физическо или юридическо лице, което отговраря на посочените по-горе изисквания и желае да стане пълноправен или асоцииран член на Сдружението подава мотивирана писмена молба до Управителния съвет на имейл адрес info@bgcomplaw.eu. Молбата следва да е придружена с автобиография (за кандидатите – физически лица) или с кратко представяне на структурата, целите и основните аспекти от дейността им за изминалите 2 години (за кандидатите – юридически лица), както и с препоръките на двама настоящи членове на сдружението. Членството в сдружението (пълноправно или асоциирано) възниква от решението на Общото събрание.

Членски внос:

Членският внос е дължим от всички членове на Сдружението – редовни и асоциирани.

Членовете на Сдружението физически лица  дължат годишен  членски внос в размер на 150 (сто и петдесет) лева, а юридическите лица  в размер на 300 (триста) лева, платими на следната банкова сметка:

Българско сдружение по конкурентно право
Банка ДСК
IBAN: BG51 STSA 9300 0029 6758 37
BIC: STSABGSF

Първият членски внос се дължи в едномесечен срок от одобряването на кандидатурата, а следващите до края на месец март на текущата година.

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам