Начало » Понятие за конкуренция

Какво е конкуренция и защо тя е важна?

Конкуренцията е основният механизъм на пазарната икономика, който стимулира  предприятията да предлагат своите стоки и услуги на потребителите при възможно най-благоприятни условия. Конкуренцията насърчава производителността и иновациите на пазара и води и до намаляване на цените. В конкурентна среда предприятията действат независимо едно от друго, оказвайки си конкурентен натиск, който ги стимулира да подобряват своите стоки и услуги, за да привличат повече потребители и клиенти. Без конкуренция предприятията не биха имали стимул да произвеждат стоки или услуги ефективно, нито да предоставят нови продукти  на пазара. Благодарение на конкуренцията, потребителите могат да се радват на качествени продукти и ниски цени.

Как работи конкуренцията?

На всеки пазар за даден продукт (включително и услуга) има продавачи и купувачи. Докато продавачите целят да продадат своя продукт на възможна най-висока цена, за да увеличат своята печалба, купувачите търсят този продукт на възможно най-ниска цена. В случаите, когато има конкуренция на пазара различните продавачи търсят начин да намалят цената, на която продават, за да привлекат повече купувачи. Това ги стимулира непрестанно да преглеждат своите производствени процеси, за да преценят как те биха могли да бъдат подобрени с цел занижаване на производствената цена или подобряване на качеството. Друг начин за привличане на клиенти е предлагането на изцяло нови за дадения пазар продукти. Това ще увеличи избора на купувачите и ще позволи да бъдат задоволени по-широк кръг пазарни потребности,

Конкуренцията работи като саморегулиращ се механизъм, който потиска цените надолу до равнище, в което те са оптимални от гледна точка на потребителите.

Какво е съвършена  конкуренция?

Съвършена конкуренция би съществувала, ако на пазара има голям брой продавачи и купувачи на сходни продукти и липсват пречки както пред възможността предприятията на пазара да растат, така също и пред възможността нови предприятия да навлязат на дадения пазар и да започнат да се конкурират с вече опериращите на него предприятия. Това означава, че предлагането на дадения продукт не трябва да изисква значителни инвестиции под формата на начален капитал; разходи, които не биха били възстановими, законови бариери и др. Също така всички предприятия и всички потребители трябва да разполагат с пълна информация за предлагания продукт, за да могат да вземат добре информирани решения относно произвеждането или, респективно, закупуването му.

При съвършената конкуренция всеки продавач продава независимо от останалите продавачи и никой продавач не разполага с пазарна мощ по –голяма от тази на другите продавачи, поради което никой не може да окаже съществен индивидуален натиск върху пазарната цена.

Съвършена конкуренция представлява теоретичен модел, който може да бъде отправна точка при анализ на реални пазари. Противоположността на съвършената конкуренция е монополът.

Какво е монопол?

Това е ситуацията, при която има едно-единствено  предприятие на даден пазар, което произвежда или предлага дадена стока.  Предприятие, което се намира в такова положение, не е изправено пред никаква конкуренция, текуща или потенциална. Навлизането на  нови конкуренти на пазара е трудно и дори невъзможно, тъй като изисква от тях значителни инвестиции, които установеното на пазара предприятие не трябва да прави, или пък достъпът им до пазара е затруднен поради наличието на законодателни бариери. Такива бариери съществуват, когато, например, дадено законодателството предоставя на дадено предприятие едноличен контрол върху добива на важни суровини, патент върху даден продукт, или концесия. Друг фактор, който възпрепятства нови конкуренти да разрушат съществуващ монопол, е предимството, което монополистът има поради това, че e влязъл пръв на пазара и/или е бил единственият оператор на пазара за продължителен период от време. Това понякога създава у потребителите известна „привързаност“ или „лоялност“ към стоката, предоставена от монополиста, особено в случаите, когато присъствието му на пазара е дълготрайно и затвърдено.

Монополистът може да определя цената по свое усмотрение без да рискува да загуби своите клиенти дори и ако тя е изключително висока.

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам